Ogłoszono wyniki egzaminów zawodowych na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej.

100% naszych absolwentów uzyskało pozytywne wyniki.
Serdecznie gratulujemy!

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz suplementy do dyplomu można odbierać wraz z gratulacjami 5.04.2016 od 15.30 w szkole SOCIUS.