Ogłoszenie wyników Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje

w Zawodach odbędzie się w piątek 25 sierpnia 2017 r