W dniu 24 stycznia 2018 r. sekretariat Szkoły Policealnej SOCIUS w Chorzowie będzie nieczynny.
Telefon kontaktowy 32 77-23 784