Słuchacze II semestru na kierunku Opiekun Medyczny i Asystent osoby niepełnosprawnej!

 

Rozpoczęcie zajęć w II semestrze w roku szkolnym 2017/2018 zostało zaplanowane wg poniższego planu:

 

17.02.2018 r. (sobota), 8.30 – 16.30
Zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze – opiekun medyczny II sem. 10 godz.
(grupa z Chorzowa)

20.02.2018 r. (wtorek), 16.00 – 19.55
Umiejętności opiekuńcze – asystent osoby niepełnosprawnej II sem. 5 godz.

22.02.2018 r. (czwartek), 16.00 – 19.55
Zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze – opiekun medyczny II sem. 5 godz.
(grupa z Mysłowic)

Szczegółowy harmonogram zajęć ukaże się w najbliższym czasie.