UWAGA!

Słuchacze kierunku Opiekun medyczny SEMESTR I

Odwołane zajęcia z przedmiotu „Zarys psychologii i socjologii” z dnia 10.03.2018 odbędą się 11.05.2018