Rozpoczęcie zajęć w I semestrze w roku szkolnym 2018/2019 zostało zaplanowane wg poniższego planu:

28.09.2018 (piątek)

16.00 – 19.55    Podstawy przedsiębiorczości

29.09.2018 (sobota)

8.00 – 11.10       Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

11.30 – 16.15    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Szczegółowy harmonogram zajęć do pobrania w dziale słuchacza.