Rozpoczęcie zajęć w I semestrze w roku szkolnym 2018/2019 zostało zaplanowane wg poniższego planu:

02.10.2018 r. (wtorek) 16.00 – 19.55    Opieka nad osobą chora i niesamodzielną

04.10.2018 r. (czwartek) Czwartek          16.00 – 19.55    mgr Krystyna Koćwin      Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy – 5 godz.

Szczegółowy harmonogram zajęć do pobrania w dziale słuchacza.