W dniu 26.10.2018 odbędą się zajęcia z przedmiotu Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia z Panią mgr Bożeną Antończyk.

Termin zaległych z zająć  z przedmiotu Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną z Panią mgr Danielą Buglą zostanie podany w terminie późniejszym.