W dniach:
1 i 2 listopada 2018

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Szkoła Policealna SOCIUS w Mysłowicach i Chorzowie będą nieczynne.