Uwaga absolwenci którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny w czerwcu 2019 r.

Dyplomy będą do odbioru w najbliższy piątek, 30 sierpnia 2019 r., od godziny 14.00.