Plan zajęć,  każdy słuchacz będzie mógł  otrzymać osobiście . 

Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun medyczny  Semestr I zostały zaplanowane na 29 września 2020 od    godziny 16.00