Aktualności

TaMa zaproszenie Maria Berlińska

Akademia TaMa w Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach zaprasza Tatę i Mamę na cykl wykładów i spotkań z Panią Marią Berlińską. Pani Maria Berlińska wraz z mężem (…)

Czytaj więcej

Warsztaty

Zapraszamy do udziału w warsztatach z dziennikarstwa - MY tam (…)

Czytaj więcej

Debata Oksfordzka

Zapraszamy na Debatę Oksfordzką Pobierz zaproszenie na (…)

Czytaj więcej

Konferencja

Uczestniczyliśmy w konferencji - Osoba Starsza w perspektywie pastoralno (…)

Czytaj więcej

Dzień Godności

Z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych pojawiliśmy się w (…)

Czytaj więcej

Fotorelacja ŚDM

Fotorelacja ze szkolenia pierwszej pomocy dla wolontariuszy ŚDM - Organizator Szkoła (…)

Czytaj więcej

Sekretariat

W dniach 2 maja (poniedziałek) oraz 27 maja (piątek) 2016 roku sekretariat Szkoły będzie (…)

Czytaj więcej

Sekspresja

Za­pra­szamy na kon­fe­ren­cję po­pu­lar­no­nau­kową dla ro­dzi­ców, na­uczy­cieli, wy­cho­waw­ców, pe­da­go­gów i ka­te­che­tów pod pa­tro­na­tem Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji (…)

Czytaj więcej

Szkolenia

Zapraszamy na KURS JĘZYKA MIGOWEGO Zobacz informację o (…)

Czytaj więcej