Transfer innowacji w zakresie kształcenia modułowego w zakresie opieki nad osobami z demencją?

Dlaczego projekt ADEM?

  • zmiana warunków życia i postęp medycyny powoduje wydłużenie życia i wzrost odsetka osób starszych w społeczeństwach Europy – coraz więcej osób choruje na demencje i potrzebuje fachowej opieki i pomocy.
  • wzrost migracji i mobilności mieszkańców Europy i jego konsekwencje: znaczne oddalenie pomiędzy członkami rodziny zwiększa zapotrzebowanie na zorganizowanie, profesjonalnej opieki nad chorymi.
  • bezradność rodziny i bliskich wobec osób chorych na demencje powoduje konieczność przekazania im podstawowych zasad i założeń opieki nad chorymi na demencje.

Celem projektu ADEM jest polepszenie opieki nad starszymi ludźmi chorującymi na demencje w pięciu krajach partnerskich: Niemczech, Polsce, Rumunii, Bułgarii i Hiszpanii – poprzez stworzenie planów kształcenia personelu opiekuńczego opartych na jednolitych standardach uwzględniających specyfikę danego kraju.

W ramach projektu opracowane zostaną moduły kształceniowe dla specjalistów z zakresu służby zdrowia i opieki społecznej, których zadaniem będzie dyseminacja rezultatów projektu i wdrażanie osiągniętych efektów. Ich zakres działania obejmie z jednej strony kształcenie profesjonalistów działających w obszarze opieki, z drugiej strony szkolenie dla rodzin i bliskich osób opiekujących sie chorymi na demencje.

Bezpośrednia grupa docelowa projektu to nauczyciele kształcący personel do opieki i pielęgnacji. Grupą docelową projektu są także instytucje kształcące personel (jako miejsca wdrażania osiągniętych rezultatów). Inne grupy objęte działaniami projektu to uniwersytety, instytuty kształcenia związane z opieką społeczną, medycyną, pedagogiką, gerontologią; studenci i personel placówek opieki, do którego adresowane są programy kształcenia, lokalne władze, instytucje pomocowe oraz sami chorzy na demencje jako ostateczna grupa docelowa projektu.

Projekt bazuje na następującym materiale dydaktycznym:

  1. „Care To Communicate, Helping the Older Person with Dementia” (Dbanie o komunikacje, Pomoc starszym ludziom w demencji), wydany w 2000 przez Hawker Publications Ltd. London. Copyr. by Jennie Powell, Cardiff Memory Team. Praca została opublikowana w jezyku niemieckim przez (KDA), Köln pod tytułem „Hilfen zur Kommunikation bei Denenz” (Pomoce do komunikacji przy demencji). Pomysł z Care To Communikate jest schematycznym i zrozumiałym wyjaśnieniem podstaw demencji oraz wskazówkami postępowania podczas obchodzenia sie z takimi formami zachowania.
  2. Program nauczania dla kształcenia opieki nad starszymi w Hessen. Jest to pierwszy pełny program nauczania w języku niemieckim dotyczący opieki nad starszymi, który został rozwinięty wyłącznie na podstawie obrazu zawodowego – opieka nad starszymi. Program nauczania jest podstawą hesyjskiego planu ogólnego dla kształcenia, wydany przez Hesyjskie Ministerstwo Spraw Socjalnych (Wiesbaden 2005).

Etapy projektu:

  1. Przyswojenie pomysłów
  2. Opracowanie elementów programów nauczania
  3. Przeprowadzenie procesów lekcyjnych łącznie z częścią praktyczną i eksperymentem dydaktycznym.
  4. Zabezpieczenie wyników, ewaluacja, złożenie sprawozdania, stabilizowanie i rozpowszechnianie wyników.

Aktualności

NOWY ROK SZKOLNY

Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun medyczny  Semestr I zostały zaplanowane na 29 września 2020 od    godziny 16.00 Wszystkim naszym Słuchaczom i Nauczycielom życzymy spokojnego (…)

Czytaj więcej

ZAJĘCIA NA KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

              Plan zajęć,  każdy słuchacz będzie mógł  otrzymać osobiście .  Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun (…)

Czytaj więcej

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

       Zajęcia  dla Słuchaczy na kierunku Technik masażysta III semestr   już 25 września 2020  od (…)

Czytaj więcej

Komunikat

(…)

Czytaj więcej