Szanowni Państwo, z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 26 lutego 2010 otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenia na piśmie od wysokiego urzędnika Komisji Europejskiej  o zaakceptowaniu naszego projektu NEWA. Poniżej zamieszczamy streszczenie nasze projektu w oraz najważniejsze daty związane z realizacją naszego projektu.

Streszczenie działań w ramach projektu

Obecnie sektor opieki nad osobami starszymi rozwija się i zmienia, a struktury oraz systemy opieki są różne w każdym z krajów Europy. Standardy związane z informowaniem, konsultacją oraz stopniem zaangażowania są także różne w tym sektorze. Pięć krajów europejskich (Austria, Bułgaria, Niemcy, Polska – Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda w Mysłowicach, Kolegium Pracowników Służb Społecznych i Szkoła SOCIUS z Chorzowa – oraz Rumunia) wraz z Turcją oraz Chorwacją pragnie rozwinąć, wdrożyć oraz stworzyć strukturę sieciową kształcenia. Będą oni pracować razem i wymieniać się dobrymi praktykami.

Przykładowe działania w ramach projektu to:

 1. Rozwój informacji w sektorze opieki nad osobami starszymi oraz rozwój umiejętności i kompetencji
 2. Wymiana informacji dotycząca standardów prawnych, taryf oraz systemów działania dla zwiększenia informacji oraz uczestnictwa
 3. Rozwój informacji na temat Europejskich Rad Zakładowych
 4. Stosowanie w działaniu oraz europejskie rozpowszechnienie mechanizmów informowania oraz włączania pracowników w procesy związane z jakością oraz pracą w ONZ
 5. Wypełnienie umowy przedsiębiorstwa międzynarodowego (standard zatrudnienia dla pracowników z Europy 27)
 6. Budowanie sieci europejskiej w strategicznych obszarach działania
 7. Intensyfikacja współpracy partnerów socjalnych dla ulepszenia zarządzania organizacjami, jakości, miejsca pracy oraz zasobów ludzkich
 8. Przygotowanie i rozpowszechnienie informacji dla każdego z krajów związanej z opieką nad osobami starszymi
 9. Działania trans-narodowe mające na celu regulacje i procesy transferu (Europejska Grupa Sterująca oraz Europejska konferencja na rzecz przyszłości opieki nad osobami starszymi w Europie)
 10. Ewaluacja oraz udokumentowanie działań w ramach projektu oraz rozpowszechnianie rezultatów projektu (strona internetowa, listy informacyjne, utworzenie raportu “Opieka na osobami starszymi w Europie, dokumentacja związana z konferencją)
 11. Uzgodnienie oraz rozwiązanie kwestii związanych z transferem i wsparciem

Plan pracy: trzy fazy/etapy

Plan pracy opiera się na trzech etapach: Podczas etapu I (4 miesiące) odbędą się działania związane z rozpoczęciem projektu i wstępne ustalenia z nim związane. Konsolidacja partnerów oraz doprecyzowanie zadań – harmonogramu pracy jak i samych działań o charakterze merytorycznym nastąpi w tym właśnie okresie. W etapie tym będą miały miejsca działania takie jak: rozpowszechnianie informacji przez każdego z partnerów, rozwój kryteriów analizy dla krajów uczestniczących, przygotowanie kwestionariuszy dla kadry zarządzającej oraz pracowników oraz przygotowania do wymiany informacji (strona internetowa, ulotki). Pierwsze spotkanie odbędzie się w lutym 2011 roku w Graz, Austrii.

Podczas drugiego etapu (6 miesięcy) zostaną podjęte następujące działania:

 1. Przygotowanie, ewaluacja oraz dokumentacja krajowych raportów poświęconych zagadnieniu opieki nad osobami starszymi oraz streszczenie raportu europejskiego
 2. Ewaluacja ankiet przeznaczonych dla kadry zarządzającej oraz pracowników, przygotowanie sugestii wynikających z doświadczeń
 3. Wymiana informacji na temat płac, umów o pracę/pracowniczych oraz wewnętrznych wytycznych dotyczących negocjowania informacji i uczestnictwa
  w przedsiębiorstwie/miejscu pracy
 4. Metody wdrażania dobrych praktyk partnerów projektu oraz ich ewaluacja przez partnera wiodącego
 5. Pierwsza ewaluacja: drugie spotkanie Europejskiej Grupy Sterującej w dniach 23-25 maja 2011 w Bukareszcie, Rumunia.
 6. Wymogi, jakie stawia przed nami przyszłość, będą omówione przez wszystkich partnerów podczas konferencji europejskiej „Zintensyfikowanie informacji, współpraca oraz uczestnictwo jako czynnik innowacyjny w rozwoju jakości i przyszłości opieki nad osobami starszymi” w Bremerhaven w dniach 12-14 września 2011 roku.
 7. Działania związane z wymianą informacji będą kontynuowane.

Podczas trzeciego etapu (2 miesiące) główne rezultaty projektu zostaną opublikowane (Europejski raport o opiece nad osobami starszymi, udokumentowanie konferencji). Postępy związane z informowaniem oraz uczestnictwem przez każdego z partnerów będą oceniane. Zostanie utworzone porozumienie będące kontynuacją działań sieci oraz działań transferowych partnerów projektu. Trzecie spotkanie grupy sterującej odbędzie się w dniach 24-26 września 2011 w Polsce we Wrocławiu.

Harmonogram

 1. Luty 2011 – Graz (Austria): Pierwsze spotkanie mające na celu określenie naszych dalszych działań
 2. 23 – 25 maja 2011 – Bukareszt (Rumunia): drugie spotkanie Europejskiej Grupy Sterującej: pierwsze działania związane z ewaluacją
 3. 12 – 14 września 2011 – Bremerhaven (Niemcy): konferencja europejska „Zintensyfikowanie informacji, współpraca oraz uczestnictwo jako czynnik innowacyjny w rozwoju jakości i przyszłości opieki nad osobami starszymi”
 4. 24 – 26 października 2011 – Wrocław (Polska): Trzecie i ostatnie spotkanie grupy sterującej: dalsza praca i kontynuacja projektu

Aktualności

NOWY ROK SZKOLNY

Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun medyczny  Semestr I zostały zaplanowane na 29 września 2020 od    godziny 16.00 Wszystkim naszym Słuchaczom i Nauczycielom życzymy spokojnego (…)

Czytaj więcej

ZAJĘCIA NA KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

              Plan zajęć,  każdy słuchacz będzie mógł  otrzymać osobiście .  Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun (…)

Czytaj więcej

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

       Zajęcia  dla Słuchaczy na kierunku Technik masażysta III semestr   już 25 września 2020  od (…)

Czytaj więcej

Komunikat

(…)

Czytaj więcej