WITAMY W SOCIUS!!!

Misją szkoły jest kształcenie profesjonalistów na miarę oczekiwań i potrzeb społecznych w kraju i Europie. Szkoła SOCIUS w Mysłowicach, gwarantuje edukacje na najwyższym poziomie, bezpłatnie!!!

W ramach szkoły SOCIUS kształcimy kadrę do pomocy społecznej i opieki medycznej w systemie stacjonarnym i zaocznym w ramach następujących kierunków: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej. Proponujemy najwyższej jakości przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania wybranego zawodu a uzyskane kwalifikacje zostają potwierdzone na państwowym dyplomie MEN. Na kierunkach mogą uczyć się osoby zarówno pracujące i niepracujące, w każdym przedziale wiekowym. Mogą to być osoby ze średnim jak i wyższym wykształceniem.

Szkoła SOCIUS jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez OKE w Jaworznie. Odbywają się u nas egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w części praktycznej i teoretycznej. Zdany egzamin jest potwierdzony dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass), uznawanym w krajach Unii Europejskiej.

Na zawodowym kursie kwalifikacyjnym na kierunku Opiekuna Medycznego kształcimy również osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjalną lub zawodową. Kurs ten nadaje odpowiednie kwalifikacje oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

Aktualności

NOWY ROK SZKOLNY

Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun medyczny  Semestr I zostały zaplanowane na 29 września 2020 od    godziny 16.00 Wszystkim naszym Słuchaczom i Nauczycielom życzymy spokojnego (…)

Czytaj więcej

ZAJĘCIA NA KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

              Plan zajęć,  każdy słuchacz będzie mógł  otrzymać osobiście .  Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun (…)

Czytaj więcej

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

       Zajęcia  dla Słuchaczy na kierunku Technik masażysta III semestr   już 25 września 2020  od (…)

Czytaj więcej

Komunikat

(…)

Czytaj więcej