Asystent osoby niepełnosprawnej to osoba, która świadczy usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne osobom niepełnosprawnym. Organizuje szczegółowy program rehabilitacyjny oraz realizuje go w miejscach przeznaczonych do tego celu a także w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych. Pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb usprawniających codzienne życie. Doradza w zakresie usług medycznych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacyjnych i integracji ze środowiskiem społecznym. Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, istotne znaczenie ma cierpliwość, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność. W realizacji zadań niezwykle ważne są też kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wiedza, Umiejętności i Kompetencje Absolwenta:

Ucząc się na kierunku asystenta osoby niepełnosprawnej dowiesz się jak pomagać osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych. Zaznajomisz się z wybranymi zagadnieniami z psychologii i socjologii. Poznasz podstawy teoretyczne anatomii i patologii człowieka m.in. zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, starości i chorób, niepełnosprawności. Dowiesz się jakie są zasady bezpieczeństwa w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, jak możesz efektywnie zaplanować swój czas pracy oraz poznasz jakie są metody pracy asystenta osoby niepełnosprawnej tak aby w pełni wykorzystać potencjał do pomagania osobom potrzebującym. Na zajęciach praktycznych nabierzesz wprawy w udzielaniu pierwszej pomocy, pracach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Na zajęciach z aktywizacji nauczysz się jak rehabilitować osoby niepełnosprawne oraz jak możesz w tych  osobach pobudzić samodzielność oraz chęć do wykonywania codziennych czynności.

Będziesz przygotowany do wykonania poniższych zadań zawodowych:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej

Perspektywy na rynku pracy:

 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rehabilitacyjne
 • Oddziały szpitalne
 • Sanatoria
 • Placówki pomocy społecznej
 • Placówki oświatowe (uczelnie, szkoły) jako opiekun studenta i ucznia niepełnosprawnego
 • W środowisku zamieszkania pacjenta
 • Własna działalność gospodarcza
 • Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych jako asystent osoby niepełnosprawnej
 • Możliwość pracy w kraju i zagranicą

Zarys podstaw programowych:

Podstawa programowa wynikająca z ustawy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część teoretyczna:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język obcy w pomocy społecznej

Część praktyczna:

 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja

Szkoła JCKZiU organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo asystentów osób niepełnosprawnych.

Czas trwania: 1 rok, 2 semestry

Tryb: zaoczny, w piątki w godzinach od 16:00- 20:00 oraz w soboty w godzinach od 8:30-18:00

Uzyskany dokument: Świadectwo i dyplom MEN z suplementem w j. angielskim.

Egzamin: Państwowy w ośrodku egzaminacyjnym JZCKiU, dwuczęściowy: pisemny i praktyczny z wykonaniem.

Uzyskany tytuł zawodowy: Asystent osoby niepełnosprawnej.

Jak zostać słuchaczem NASZEJ Szkoły?

Wypełnij kwestionariusz osoby dostępny tutaj: Socius – zgłoszenie online

Zarezerwuj miejsce na liście słuchaczy już dziś, a dokumenty złożysz w późniejszym dogodnym terminie w sekretariacie szkoły w Mysłowicach

Więcej informacji pod numerem 32 772 37 80 w godzinach 8:00-13:00 lub 693 973 505 w godzinach 8:00-16:00

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, odpowiemy na każde pytanie. Czegoś nie wiesz? Zadzwoń do nas!

Aktualności

życzenia noworoczne

(…)

Czytaj więcej

UWAGA!

Zajęcia stacjonarne na wszystkich kierunkach zostają zawieszone do 08.11.2020 roku. Realizacja zajęć będzie odbywać się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Wszystkim życzymy zdrowia, pokoju i (…)

Czytaj więcej

NOWY ROK SZKOLNY

Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun medyczny  Semestr I zostały zaplanowane na 29 września 2020 od    godziny 16.00 Wszystkim naszym Słuchaczom i Nauczycielom życzymy spokojnego (…)

Czytaj więcej

ZAJĘCIA NA KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

              Plan zajęć,  każdy słuchacz będzie mógł  otrzymać osobiście .  Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun (…)

Czytaj więcej