Opiekun medyczny to osoba, która pomaga chorym i niesamodzielnym osobom zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny to osoba, które zadaniem jest pomaganie swoim podopiecznym w zaspokajaniu ich potrzeb bio-psycho-społecznych.

Wiedza, Umiejętności i Kompetencje Absolwenta:

Ucząc się na kierunku opiekuna medycznego nauczysz się zasad rozpoznawania i rozwiązywania problemów natury opiekuńczej w przypadku osób chorych i niesamodzielnych będących w różnym wieku, a także w różnych stopniach zaawansowania choroby. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie asystowania personelowi  medycznemu, w tym również pielęgniarce, podczas wykonywania wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych, podczas których będziesz pełnić funkcję pomocniczą, a przede wszystkim będziesz wspierać osobę w potrzebie. Nauczysz się zasad świadczenia podstawowych usług z zakresu opieki medycznej nad pacjentem podejmując współpracę z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym. Opiekun medyczny jest zawodem zaufania publicznego, dlatego też niezbędne są kompetencje społeczne i personalne takie jak zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy zespołowej oraz empatię podczas kontaktu z drugą osobą. Twoim zadaniem będzie również popularyzowanie w społeczeństwie zdrowego stylu życia.

Będziesz przygotowany do wykonania poniższych zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Perspektywy na rynku pracy:

 • Placówki opiekuńcze i rehabilitacyjne
 • Placówki pomocy społecznej
 • Oddziały szpitalne
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Sanatoria
 • W środowisku zamieszkania pacjenta
 • Własna działalność gospodarcza
 • Wolontariat/praca na misjach
 • Możliwość pracy w kraju i zagranicą

Zarys podstaw programowych:

Podstawa programowa wynikająca z ustawy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część teoretyczna:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowa

Część praktyczna:

 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Centrum JZCKiU organizuje praktyki zawodowe w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo opiekunów medycznych.

Czas trwania: 1 rok, 2 semestry

Tryb: zaoczny, w piątki w godzinach od 16:00- 20:00 oraz w soboty w godzinach od 8:30-18:00

Uzyskany dokument: Świadectwo i dyplom MEN z suplementem w j. angielskim.

Egzamin: Państwowy w ośrodku egzaminacyjnym JZCKiU, dwuczęściowy: pisemny i praktyczny z wykonaniem.

Uzyskany tytuł: Opiekun medyczny.

Jak zostać słuchaczem NASZEJ Szkoły?

Wypełnij kwestionariusz osoby dostępny tutaj: Socius – zgłoszenie online

Zarezerwuj miejsce na liście słuchaczy już dziś, a dokumenty złożysz w późniejszym dogodnym terminie w sekretariacie szkoły w Mysłowicach

Więcej informacji pod numerem 32 772 37 80 w godzinach 8:00-13:00 lub 693 973 505 w godzinach 8:00-16:00

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, odpowiemy na każde pytanie. Czegoś nie wiesz? Zadzwoń do nas!

Aktualności

życzenia noworoczne

(…)

Czytaj więcej

UWAGA!

Zajęcia stacjonarne na wszystkich kierunkach zostają zawieszone do 08.11.2020 roku. Realizacja zajęć będzie odbywać się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Wszystkim życzymy zdrowia, pokoju i (…)

Czytaj więcej

NOWY ROK SZKOLNY

Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun medyczny  Semestr I zostały zaplanowane na 29 września 2020 od    godziny 16.00 Wszystkim naszym Słuchaczom i Nauczycielom życzymy spokojnego (…)

Czytaj więcej

ZAJĘCIA NA KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

              Plan zajęć,  każdy słuchacz będzie mógł  otrzymać osobiście .  Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun (…)

Czytaj więcej