Transfer innowacji w zakresie kształcenia modułowego w zakresie opieki nad osobami z demencją?

Dlaczego projekt ADEM?

  • zmiana warunków życia i postęp medycyny powoduje wydłużenie życia i wzrost odsetka osób starszych w społeczeństwach Europy – coraz więcej osób choruje na demencje i potrzebuje fachowej opieki i pomocy.
  • wzrost migracji i mobilności mieszkańców Europy i jego konsekwencje: znaczne oddalenie pomiędzy członkami rodziny zwiększa zapotrzebowanie na zorganizowanie, profesjonalnej opieki nad chorymi.
  • bezradność rodziny i bliskich wobec osób chorych na demencje powoduje konieczność przekazania im podstawowych zasad i założeń opieki nad chorymi na demencje.

Celem projektu ADEM jest polepszenie opieki nad starszymi ludźmi chorującymi na demencje w pięciu krajach partnerskich: Niemczech, Polsce, Rumunii, Bułgarii i Hiszpanii – poprzez stworzenie planów kształcenia personelu opiekuńczego opartych na jednolitych standardach uwzględniających specyfikę danego kraju.

W ramach projektu opracowane zostaną moduły kształceniowe dla specjalistów z zakresu służby zdrowia i opieki społecznej, których zadaniem będzie dyseminacja rezultatów projektu i wdrażanie osiągniętych efektów. Ich zakres działania obejmie z jednej strony kształcenie profesjonalistów działających w obszarze opieki, z drugiej strony szkolenie dla rodzin i bliskich osób opiekujących sie chorymi na demencje.

Bezpośrednia grupa docelowa projektu to nauczyciele kształcący personel do opieki i pielęgnacji. Grupą docelową projektu są także instytucje kształcące personel (jako miejsca wdrażania osiągniętych rezultatów). Inne grupy objęte działaniami projektu to uniwersytety, instytuty kształcenia związane z opieką społeczną, medycyną, pedagogiką, gerontologią; studenci i personel placówek opieki, do którego adresowane są programy kształcenia, lokalne władze, instytucje pomocowe oraz sami chorzy na demencje jako ostateczna grupa docelowa projektu.

Projekt bazuje na następującym materiale dydaktycznym:

  1. „Care To Communicate, Helping the Older Person with Dementia” (Dbanie o komunikacje, Pomoc starszym ludziom w demencji), wydany w 2000 przez Hawker Publications Ltd. London. Copyr. by Jennie Powell, Cardiff Memory Team. Praca została opublikowana w jezyku niemieckim przez (KDA), Köln pod tytułem „Hilfen zur Kommunikation bei Denenz” (Pomoce do komunikacji przy demencji). Pomysł z Care To Communikate jest schematycznym i zrozumiałym wyjaśnieniem podstaw demencji oraz wskazówkami postępowania podczas obchodzenia sie z takimi formami zachowania.
  2. Program nauczania dla kształcenia opieki nad starszymi w Hessen. Jest to pierwszy pełny program nauczania w języku niemieckim dotyczący opieki nad starszymi, który został rozwinięty wyłącznie na podstawie obrazu zawodowego – opieka nad starszymi. Program nauczania jest podstawą hesyjskiego planu ogólnego dla kształcenia, wydany przez Hesyjskie Ministerstwo Spraw Socjalnych (Wiesbaden 2005).

Etapy projektu:

  1. Przyswojenie pomysłów
  2. Opracowanie elementów programów nauczania
  3. Przeprowadzenie procesów lekcyjnych łącznie z częścią praktyczną i eksperymentem dydaktycznym.
  4. Zabezpieczenie wyników, ewaluacja, złożenie sprawozdania, stabilizowanie i rozpowszechnianie wyników.

Aktualności

Godziny pracy sekretariatu w okresie ferii zimowych

W czasie ferii zimowych (od 11.02.2019 do 22.02.2019) sekretariat Jezuickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach oraz Szkoły Policealnej Socius będzie czynny w godzinach od 8:00 do (…)

Czytaj więcej

Sekretariat Szkoły Socius w Chorzowie

W dniach 06.02.2019 oraz 07.02.2019 Sekretariat Szkoły Socius w Chorzowie będzie czynny do godziny 15:00. W dniu 08.02.2019 Sekretariat będzie (…)

Czytaj więcej

Opiekun Medyczny Chorzów I SMEMESTR

Zajęcia które zostały odwołane 19 stycznia 2019 odbędą się 2 lutego 2019 w szkole w Chorzowie, wg. wcześniejszego harmonogramu (…)

Czytaj więcej

Sekretariat Szkoły Socius w Chorzowie

26.01.2019 tj. piątek Sekretariat Szkoły Socius będzie czynny w godzinach od 12:00 do (…)

Czytaj więcej