Projekt COMCARE był realizowany na przestrzeni dwóch lat od września 2012 r. do października 2014 r. w ramach programu Leonardo da Vinci – priorytet: Uczenie się przez całe życie. Główną troską projektu COMCARE było mierzenie i rozwijanie kompetencji słuchaczy w szkoleniu pielęgniarsko-opiekuńczym w wybranych krajach Europy tj. Niemcy, Hiszpania, Norwegia i Polska. Projekt pytań testowych i ćwiczeń umiejętności oparte były na modelu  szwajcarskim tj. kompetencji COMET i jego zastosowaniu w zawodowej praktyce edukacyjnej.

W ramach projektu COMCARE odbyły się dwie konferencje międzynarodowe. Pierwsza, przygotowująca partnerów do udziału w projekcie odbyła się w listopadzie 2012 r. w Bremie, a druga, podsumowująca pierwszy etap realizacji projektu oraz przygotowująca partnerów do dalszych zadań, odbyła się w maju 2013 r. w Barcelonie.

Wypracowane narzędzia badawcze były stosowane i poddane ewaluacji we wszystkich wybranych grupach międzynarodowych krajów uczestniczących w projekcie. W przedsięwzięciu brali udział nie tylko trenerzy, eksperci i  profesjonaliści z zakresu kształcenia zawodowego w dziedzinie dydaktyki społeczno-medycznej i opiekuńczej oraz egzaminatorzy, ale narzędzia te były także bezpośrednio stosowane w praktyce. Rezultaty zostały zanalizowane a instrumenty stosownie zmodyfikowane. Wynik został ponownie przetestowany przez partnerów zanim została zaakceptowana ostateczna wersja.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 80 słuchaczy Szkoły Policealnej SOCIUS z kierunków:

 • Technik masażysta III sem.
 • Opiekun medyczny II sem.
 • Opiekun osoby starszej II sem.
 • Studentów pielęgniarstwa
Badani musieli rozpatrzyć cztery przypadki – Awan, Müller, Gonzales oraz Hunziker. Każda praca była sprawdzana przez dwóch członków zespołu badawczego, w skład którego wchodziły:
 • mgr Maria Dłucik
 • doc. dr Sonia Kędziora
 • mgr Iwona Gałka Cygan
 • mgr Anna Głos

Otrzymane wyniki zostały wtłoczone do narzędzia badawczego on-line, przez wszystkich partnerów projektu COMCARE a liderzy projektu z Niemiec opracowali ostateczny wynik badania w skali międzynarodowej.

PARTNERZY:

 1. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna i. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach www.wsew.edu.pl
 2. aib Arbeitswissenschaftliches Institut Bremen, Universität Bremen, FB04 Bremen, Hochschurling 40 28359 Bremen www.aib.uni-bremen.de
 3. TVET Research Group (IBB) Universität Bremen, FB 1 Leobener Straße (NW 2) 28359 Bremen www.ibb.uni-bremen.de
 4. Schule für Gesundheits – und Krankenpflege Katholishes Klinikum Koblenz Montabaur GmbH thielenstr. 13, 56073 Koblenz www.kk-km.de
 5. School of Health Sciences University Ramon Llull Barcelona Podilla 326, 08025 Barcelona www.blanquerna.url.edu
 6. Høgskolen Oslo og Akershus Postbox 4 St Olavs plass 0130 Oslo www.hioa.no
 7. Krankenpflegeschule in Paderborn am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Husener Str. 46, 33098 Paderborn www.bk-paderborn.de

Aktualności

Sekretariat-SOCIUS Chorzów

12 października sekretariat szkoły SOCIUS w Chorzowie będzie (…)

Czytaj więcej

Chorzów – Słuchacze II semestru na kierunku Opiekun medyczny!

Rozpoczęcie zajęć w I semestrze w roku szkolnym 2018/2019 zostało zaplanowane wg poniższego planu: 28.09.2018 (piątek) 16.00 – 19.55    Podstawy przedsiębiorczości 29.09.2018 (sobota) 8.00 – (…)

Czytaj więcej

Chorzów – Słuchacze I semestru na kierunku Opiekun medyczny!

Rozpoczęcie zajęć w I semestrze w roku szkolnym 2018/2019 zostało zaplanowane na 28 września 2018 roku wg poniższego planu: 16.00 – 17.00    Spotkanie organizacyjne 17.00 – 19.05    Język (…)

Czytaj więcej

Mysłowice – Słuchacze II semestru na kierunku Opiekun medyczny!

Rozpoczęcie zajęć w I semestrze w roku szkolnym 2018/2019 zostało zaplanowane wg poniższego planu: 02.10.2018 r. (wtorek) 16.00 – 19.55    Opieka nad osobą chora i niesamodzielną 04.10.2018 r (…)

Czytaj więcej